PHÒNG KHÁM AN VIỆT

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Facebook: https://www.facebook.com/anviet217
Website: phongkhamanviet.vn

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Châm-Cứu
 • 1. Cấy chỉ
   30,000 đ
  30 phút
 • 2. Châm cứu
   100,000 đ
  30 phút
 • 3. Chích lẹo
   100,000 đ
  30 phút
 • 4. Ôn châm
   120,000 đ
  30 phút
 • 5. Thủy châm Me
   150,000 đ
  10 phút
 • 6. Thủy châm Mo
   130,000 đ
  10 phút
 • 7. Thủy châm Nc
   180,000 đ
  10 phút
 • 8. Xoa bóp Bấm huyệt kết hợp Châm cứu
   150,000 đ
  35 phút
 • Nhiệt trị liệu
 • 9. Chườm ngải
   100,000 đ
  30 phút
 • 10. Giác hơi
   100,000 đ
  30 phút
 • 11. Xông hơi cục bộ
   120,000 đ
  30 phút
 • Vật lý trị liệu
 • 12. Điện phân
   60,000 đ
  30 phút
 • 13. Điện xung
   50,000 đ
  20 phút
 • 14. Kéo dãn cột sống
   60,000 đ
  30 phút
 • Xoa bop Bấm huyệt
 • 15. ĐYAV
   0 đ
  10 phút
 • 16. Xoa bóp bấm huyệt 15 phút
   60,000 đ
  15 phút
 • 17. Xoa bóp Bấm huyệt 30 phút
   120,000 đ
  30 phút
 • 18. Xoa bóp Bấm huyệt 45 phút
   155,000 đ
  45 phút
 • 19. Xoa bóp Bấm huyệt 60 phút
   185,000 đ
  60 phút