PHÒNG KHÁM AN VIỆT

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Facebook: https://www.facebook.com/anviet217
Website: phongkhamanviet.vn

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Giá cũ
 • 1. A. Điện xung
   50,000 đ
  20 phút
 • 2. B. XHCB BN chọn 1 trong 2: 1) XB 10 phút + 20 XHCB 2) 30 phút XHCB  Xem thêm
   120,000 đ
  30 phút
 • 3. C. Chích lẹo
   100,000 đ
  30 phút
 • 4. D. Cấy chỉ
   30,000 đ
  30 phút
 • 5. Đ. ĐIỆN CHÂM ĐIỆN CHÂM DÀNH CHO KHÁCH CŨ AV2
   100,000 đ
  30 phút
 • 6. E. Ôn châm BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 ôn châm 2) 30 ôn châm  Xem thêm
   120,000 đ
  30 phút
 • 7. F. Châm cứu BN lựa chọn: 1) 10 XB + 20 châm cứu 2) 30 châm cứu  Xem thêm
   100,000 đ
  30 phút
 • 8. G. Giác hơi BN chọn 1 trong 2: 1) 10 phút B + 20 giác 2) 30 phút giác  Xem thêm
   100,000 đ
  30 phút
 • 9. H. KDCS BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 kéo dãn 2) 30 phút kéo dãn  Xem thêm
   60,000 đ
  30 phút
 • 10. I. Mo
   130,000 đ
  10 phút
 • 11. J. Me
   150,000 đ
  10 phút
 • 12. K. Nc
   180,000 đ
  10 phút
 • 13. L. Điện phân - 10 phút xoa bóp - 20 phút điện phân
   60,000 đ
  30 phút
 • 14. M. Chườm ngải BN chọn 1 trong 2: 1) 30 phút chườm 2) 10 phút XB + 20 phút chườm  Xem thêm
   100,000 đ
  30 phút
 • 15. N. XB15P
   60,000 đ
  15 phút
 • 16. O. XB30P
   120,000 đ
  30 phút
 • 17. P. XB45P
   155,000 đ
  45 phút
 • 18. Q. XB60P
   185,000 đ
  60 phút
 • Giá mới
 • 19. A. Điện xung
   80,000 đ
  20 phút
 • 20. B. XHCB BN chọn 1 trong 2: 1) XB 10 phút + 20 XHCB 2) 30 phút XHCB  Xem thêm
   130,000 đ
  30 phút
 • 21. C. Chích lẹo
   120,000 đ
  30 phút
 • 22. D. Cấy chỉ
   45,000 đ
  30 phút
 • 23. E. Ôn châm BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 ôn châm 2) 30 ôn châm  Xem thêm
   170,000 đ
  30 phút
 • 24. F. Châm cứu BN lựa chọn: 1) 10 XB + 20 châm cứu 2) 30 châm cứu  Xem thêm
   150,000 đ
  30 phút
 • 25. G. Giác hơi BN chọn 1 trong 2: 1) 10 phút B + 20 giác 2) 30 phút giác  Xem thêm
   120,000 đ
  30 phút
 • 26. H. KDCS BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 kéo dãn 2) 30 phút kéo dãn  Xem thêm
   80,000 đ
  30 phút
 • 27. I. Mo
   180,000 đ
  10 phút
 • 28. J. Me
   180,000 đ
  10 phút
 • 29. K. Nc
   200,000 đ
  10 phút
 • 30. L. Điện phân - 10 phút xoa bóp - 20 phút điện phân
   100,000 đ
  30 phút
 • 31. M. Chườm ngải BN chọn 1 trong 2: 1) 30 phút chườm 2) 10 phút XB + 20 phút chườm  Xem thêm
   125,000 đ
  30 phút
 • 32. N. XB15P
   80,000 đ
  15 phút
 • 33. O. XB30P
   150,000 đ
  30 phút
 • 34. P. XB45P
   180,000 đ
  45 phút
 • 35. Q. XB60P
   225,000 đ
  60 phút
 • 36. SIÊU ÂM
   100,000 đ
  15 phút
 • 37. W. TIỀN CÔNG ĐIỀU TRỊ TIỀN CÔNG ĐIỀU TRỊ CỦA NHÂN VIÊN KHI KHÁCH MANG THUỐC ĐẾN PK  Xem thêm
   100,000 đ
  5 phút
 • 38. XB 90 PHÚT GIÁ DỊCH VỤ BÊN AV2 CŨ
   350,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 39. XB60P
   250,000 đ
  60 phút
 • Thẻ thành viên
 • 40. TẤT TOÁN THẺ
   418,000 đ
  30 phút
 • 41. TẤT TOÁN THẺ NGUYỄN PHƯƠNG MAI
   4,235,000 đ
  30 phút