PHÒNG KHÁM AN VIỆT

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Facebook: https://www.facebook.com/anviet217
Website: phongkhamanviet.vn

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Giá cũ
 • 1. A. Điện xung
   50,000 đ
  20 phút
 • 2. B. XHCB BN chọn 1 trong 2: 1) XB 10 phút + 20 XHCB 2) 30 phút XHCB  Xem thêm
   120,000 đ
  30 phút
 • 3. C. Chích lẹo
   100,000 đ
  30 phút
 • 4. D. Cấy chỉ
   30,000 đ
  30 phút
 • 5. E. Ôn châm BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 ôn châm 2) 30 ôn châm  Xem thêm
   120,000 đ
  30 phút
 • 6. F. Châm cứu BN lựa chọn: 1) 10 XB + 20 châm cứu 2) 30 châm cứu  Xem thêm
   100,000 đ
  30 phút
 • 7. G. Giác hơi BN chọn 1 trong 2: 1) 10 phút B + 20 giác 2) 30 phút giác  Xem thêm
   100,000 đ
  30 phút
 • 8. H. KDCS BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 kéo dãn 2) 30 phút kéo dãn  Xem thêm
   60,000 đ
  30 phút
 • 9. I. Mo
   130,000 đ
  10 phút
 • 10. J. Me
   150,000 đ
  10 phút
 • 11. K. Nc
   180,000 đ
  10 phút
 • 12. L. Điện phân - 10 phút xoa bóp - 20 phút điện phân
   60,000 đ
  30 phút
 • 13. M. Chườm ngải BN chọn 1 trong 2: 1) 30 phút chườm 2) 10 phút XB + 20 phút chườm  Xem thêm
   100,000 đ
  30 phút
 • 14. N. XB15P
   60,000 đ
  15 phút
 • 15. O. XB30P
   120,000 đ
  30 phút
 • 16. P. XB45P
   155,000 đ
  45 phút
 • 17. Q. XB60P
   185,000 đ
  60 phút
 • Giá mới
 • 18. A. Điện xung
   80,000 đ
  20 phút
 • 19. B. XHCB BN chọn 1 trong 2: 1) XB 10 phút + 20 XHCB 2) 30 phút XHCB  Xem thêm
   130,000 đ
  30 phút
 • 20. C. Chích lẹo
   120,000 đ
  30 phút
 • 21. D. Cấy chỉ
   45,000 đ
  30 phút
 • 22. E. Ôn châm BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 ôn châm 2) 30 ôn châm  Xem thêm
   170,000 đ
  30 phút
 • 23. F. Châm cứu BN lựa chọn: 1) 10 XB + 20 châm cứu 2) 30 châm cứu  Xem thêm
   150,000 đ
  30 phút
 • 24. G. Giác hơi BN chọn 1 trong 2: 1) 10 phút B + 20 giác 2) 30 phút giác  Xem thêm
   120,000 đ
  30 phút
 • 25. H. KDCS BN lựa chọn: 1) 10 phút XB + 20 kéo dãn 2) 30 phút kéo dãn  Xem thêm
   80,000 đ
  30 phút
 • 26. I. Mo
   180,000 đ
  10 phút
 • 27. J. Me
   180,000 đ
  10 phút
 • 28. K. Nc
   200,000 đ
  10 phút
 • 29. L. Điện phân - 10 phút xoa bóp - 20 phút điện phân
   100,000 đ
  30 phút
 • 30. M. Chườm ngải BN chọn 1 trong 2: 1) 30 phút chườm 2) 10 phút XB + 20 phút chườm  Xem thêm
   125,000 đ
  30 phút
 • 31. N. XB15P
   80,000 đ
  15 phút
 • 32. O. XB30P
   150,000 đ
  30 phút
 • 33. P. XB45P
   180,000 đ
  45 phút
 • 34. Q. XB60P
   225,000 đ
  60 phút